Sommerskoler

Et stigende antal danske uddannelsesinstitutioner er i de senere år begyndt at udbyde sommerskoler som en del af deres samlede uddannelsestilbud. Der er forskellige formål, og målgrupperne er alt fra egne studerende, der fx mangler ECTS, til internationale studerende.

Sommerskoler er en oplagt mulighed for at synliggøre sin institution i fokus og markedsføre sig over for internationale studerende. Styrelsen for International Uddannelse har derfor ønsket at sætte fokus på sommerskoler ved at skitsere nogle af de muligheder og udfordringer, der er forbundet med udvikling, markedsføring og afholdelse af sommerskoler.

I oktober 2009 afholdt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering en workshop om sommerskoler, som nu følges op af dette site (særlige tema?). Vi har samlet de praktiske erfaringer fra workshoppen, som danner grundlag for beskrivelserne på sitet, og målet med sommerskole-temaet er at give inspiration, konkrete redskaber og ideer til selv at gå i gang med at arrangere sommerskoler

Praktiske råd og redskaber

Sommerskole-temaet henvender sig til medarbejdere på de internationale kontorer og andre, der er arbejder med global markedsføring. Derudover kan videnskabeligt og teknisk/administrativt personale, der er involveret i eller har tanker om at udvikle og udbyde sommerskoler, finde inspiration i det materiale, der er samlet under dette tema.

Der findes ingen overordnede regler specifikt om sommerskoler, og ”sommerskole” anvendes om et udbud, der på den ene eller anden måde supplerer institutionernes ordinære, efter- og videreuddannelsesudbud. Navnet skyldes simpelt hen det faktum, at udbuddet som regel ligger i sommerferien.

I undersøgelsen af området op til Sommerskole workshoppen er Styrelsen for International Uddannelse stødt på følgende forskellige argumenter for at udbyde sommerskoler:

 • Promovering af eget universitet lokalt, nationalt og globalt.
 • Samarbejdsfelt med andre universiteter, samarbejdspartnere og erhvervsliv.
 • Innovation: Temaorientering, nye metoder og undervisningsformer.
 • At understøtte et særligt fagligt felt.
 • Rekrutteringsgrundlag: At give internationale studerende en smagsprøve på studier i Danmark.
 • Samarbejde og netværk mellem danske og internationale studerende.
 • Færdiggørelse før normeret tid, ved ekstra kurser i ferien.
 • Indhentning af ECTS.
 • Fleksibilitet ved skift af studieretning.
 • At ikke-studerende kan opdage universitetsverdenen.
 • Brug af institutionens ressourcer og fysiske rammer hele året rundt.