Brugerundersøgelser

Det tidligere Study in Denmark undersøgte i en række undersøgelser internationale studerendes tilfredshed med at studere, bo og leve i Danmark. Disse undersøgelser finder du her.

”Den gode velkomst” – en undersøgelse af internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø

UngdommensAnalyseEnhed (Danske Studerendes Fællesråd) har for Danske elever og Studerendes Kollegieråd og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering undersøgt internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø. Undersøgelsen indeholder svar fra 1.026 internationale studerende, og svarene er indsamlet i september 2011.

Læs undersøgelsen ”Den gode velkomst” – en undersøgelse af internationale studerendes møde med det danske boligmarked og studiemiljø her.

Danish International Student Barometer 2011

Undersøgelsen indeholder svar fra 5.617 internationale studerende fra 38 danske videregående uddannelsesinstitutioner. De studerende har evalueret deres uddannelsesophold i Danmark indenfor en række områder, såsom modtagelse i Danmark, studiemiljø og undervisning, levevilkår og vejlednings- og støtteordninger for internationale studerende.
Det britiske analysebureau i-graduate, der har specialiseret sig i internatio-nal uddannelse, har udviklet International Student Barometer (ISB). ISB er et redskab, der kan anvendes til at analysere forventninger og erfaringer fra internationale studerende. ISB ser blandt andet på motivationsfaktorer for valg af uddannelsesinstitution, de studerendes finansieringsformer og indhentning af information, læringsudbytte, opholdet i landet generelt etc.
Resultaterne fra 2011-undersøgelsen kan ses her som en præsentation udarbejdet af i-graduate.

Her finder du en læsevejledning til i-graduates præsentation. 
Læsevejledningen kan ses her.

Danish International Student Barometer 2008

Undersøgelsen blev gennemført i 2008 og indeholder svar fra 3.512 internationale studerende fra 42 danske videregående uddannelsesinstitutioner. De studerende har evalueret deres studieophold i Danmark indenfor samme områder som i 2011-undersøgelsen.
Resultaterne fra 2008-undersøgelsen kan ses her som en præsentation udarbejdet af i-graduate.

Her finder du en læsevejledning til i-graduates præsentation.
Læsevejledningen kan ses her.