You are here: Home / Study in Denmark images / Markedsføringsmateriale / Vejledning til studyindenmark.org for institutioner / Retningslinjer for nyhedsformidling via studyindenmark.dk

Retningslinjer for nyhedsformidling via studyindenmark.dk

Studyindenmark.dk tilstræber både på facebook og via hjemmesiden at formidle nyheder af relevans for udenlandske profiler, der overvejer at studere i Danmark. Det er for en stor del den samme målgruppe, som institutionerne forsøger at ramme med egne nyhedsproduktioner.

Studyindenmark.dk’s facebookside har over 300.000 likes og hjemmesiden cirka 0.9 mill. besøgende. Der er derfor god ræson i, at danske institutioner som supplement til egne medieplatforme udvider deres rækkevidde ved også at gøre brug af studyindenmark.dk’s kanaler til at nå deres målgruppe.

Studyindenmark.dk kan bruges til at bringe nyheder, artikler og kommunikationsprodukter inden for følgende kategorier:

 1. Opslag om søgbare grants eller støttemidler udbudt ved den enkelte institution
  Eksempel: ”12 international grants available for talented animators at VIA”

 2. Internationale studerendes personlige historier, karriereveje eller erfaringer, der på den ene eller anden måde belyser det at studere i Danmark.
  Eksempler: “Nguyen’s thesis is powering the new Lego Swarm Bots“; “Sandra (UK) is 3D­printing her future at DTU”.

 3. Iøjnefaldenderesultater,uortodokstsamarbejdeellernyetilgangeoginitiativer,der belyser enten det innovative, det enestående eller det anderledes ved at studere på en dansk uddannelsesinstitution.
  Eksempler: “Farmers test Google Glass in collaboration with students from Business Academy Aarhus”; “Zero energy housing ­ AAU students conquer the US”; “At this School of Architecture students design their own classrooms”, 0.01 unemployment rate for Graduates of Nanoscience!”.

 4. Historier fra institutioner, der relaterer sig til aktuelle, internationale begivenheder
  Eksempler: “Students’ algorithms to help find lost airplane”; “KU sends political science majors to observe US election”.

 5. Store eller nævneværdige events.
  Eksempler: “MIT opens research institute at Aarhus University at ceremony this sunday”, “Bill Gates to lecture students at Metropol”; “Copenhagen Suborbitals to launch rocket at SDU”; “Students’ RoboButlers compete at the World Domestic Games 2015”.

 6. Kuriosa
  Eksempel: “100 years ago: students time capsule found at the University of Copenhagen”.

Det vigtige er, at artiklen eller nyheden er bragt i øjenhøjde med den studerende og efterlever de sædvanlige principper om vedkommenhed, aktualitet, relevans etc. (se evt. http://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/teknik/kontakt/nyhedskriterierne)

Formatet

Al kommunikation på hjemmesiden og facebook foregår på engelsk, ligesom links i nyheder, artikler etc. også skal føre til engelsksprogede sider. Studyindenmark.dk­redaktionen vil almindeligvis ikke have ressourcer til at oversætte artikler fra dansk til engelsk.

Studyindenmark.dk kan godt publicere hele artikler, men det vil i langt overvejende grad give mening, at lede den læsende over på institutionens sider, hvor sandsynligheden for engagement i forhold til institutionens uddannelsesportefølje og aktiviteter øges. Derfor anbefales det at operere med en kort opsummerende tekst og så linke til mere udførligt indhold på institutionens hjemmeside.

Den ideelle input fra en institution ser ud som følger:

Titel/Rubrik­ en sigende sætning, max. 30 ord, med aktivt sprog, gerne formuleret som et spørgsmål..
Underrubrik/teasertekst ­80­100 karakterer, max. tre sætninger. Det er denne tekst, studyindenmark.dk bringer på facebook.

Brødtekst el. kort synops­ max. 1600 ord ­ afhængigt af længde underopdelt i 3­4 større afsnit/underoverskrifter for at understøtte læsevenligheden. Teksten er uddybende i forhold til titel og underrubrik ­ Det er denne tekst studyindenmark.dk bringer som artikel på hjemmesiden. Jo, mere af hovedindholdet institutionen ønsker at bevare til læsning på egne sider, des mere skal indholdet have karakter af en synops. Synopsen skal minimum være 400 karakterer,

Link til den fulde artikel på institutioner. Evt. følgelink til anden relevant ressource. Rent markedsføringsmæssigt anbefales det altid at koble eller associere nyhedsindlægget til en uddannelse eller studieretning ­ enten i teksten eller på institutionens egne sider.
Billed­ Billeder virker. Derfor må der meget gerne medfølge billede til artiklen. 72 ppi bredformat eller kvadratisk, gerne med motiver af mennesker.

Indmelding af nyheder

Artikler og indlæg sendes til institutioner@studyindenmark.dkmed [News] som det første ord i Subject/Emne­feltet ­ efterfulgt af titlen. Resten af teksten må bringes i mailens indholdsfelt (men husk at slå html­format til, så evt. formatering bevares) eller som vedhæftet wordfil.

Redaktionen på studyindenmark.dk forbeholder sig ret til:

 • ●  at prioritere og relevansbedømme i forhold til indkomne artikler
  ●  at tilrette indhold i forhold til eget redaktionelt skøn.

Redaktionen vil i videst muligt bringe så mange af institutionernes nyheder som muligt, men en indsendt nyhed er ikke garanteret publikation på facebook, hjemmeside eller andre medier som studyindenmark.dk råder over.

Nyttige ressourcer

Nyhedskriterier
http://www.sdu.dk/en/om_sdu/fakulteterne/teknik/kontakt/nyhedskriterierne

Længden af tekster på nettet
http://www.fastcompany.com/3028656/work­smart/the­proven­ideal­length­of­every­tweet­fac ebook­post­and­headline­online