Nørre Campus

(Panum, Universitetsparken m.m.) huser i dag en stor del af de naturvidenskabelige uddannelser på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og de sundhedsvidenskabelige og farmaceutiske uddannelser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.